Special Guests

In no particular order

Forum Producers
Keynote Speakers
Forum Speakers
... Elizabeth Barron
... Harris Hui

/

... Matt Germonprez
... Tiejun Chen
... Yubin Zheng
... Zhenglong Zhou
... Yi Tang
... /

/

... Liang Chang
... /

/

... Zhouhu Peng
... /

/

... /

/

... Mutian Yang
... Xiaofan Luan
... /

/

... /

/

... Puxiang Xiong
... Weinan Wang
... Jiajun Wang
... Bingshen Wang
... Xiao Fan
... /

/

... Yi Dong
... /

/

... /

/

... /

/

... Zhanzhou Sui
... Rong Gu

/

... /

/

... Wenxuan Long
©开源中国(OSChina.NET) 深圳市奥思网络科技有限公司版权所有 粤ICP备12009483号